Länktips för shoppingsugna

Köp ett riktigt glatt och praktiskt paraply som kan pigga upp dig när det är dåligt väder! Mängder av sorter finns hos finaparaplyer.se! Klicka här för att gå till paraplysortimentet!

Riktigt lyxiga och snofsiga paraplyer finner du hos designparaplyer.se! Klicka här: Lyxiga paraplyer!

Amerikanska Frihetskriget avslutas

Amerikanska Revolutionen – här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera»

Amerikanska Revolutionen: Amerikanska Frihetskriget flyttar söderut

Vid slutet av 1778 satt Clinton i New York i en statisk position. Washington befann sig på fastlandet, strax utanför staden med sina styrkor. Ingendera sidan var tillräckligt stark för att agera, så situationen var fortsatt låst. Washingtons styrkor hade dock dragit nytta av vinteruppehållet i striderna och genomgått omfattande träning med hjälp av specialistkompetens som erhållits av Frankrike. Så småningom bestämde sig britterna för att dra sig tillbaka från sin utsatta position i Philadelphia till fördel för New Yorks kustläge. Den 28:e juni anföll Washington de brittiska styrkorna på deras väg från Philadelphia vid Monmouth, New Jersey. De koloniala styrkorna lyckades inte vinna en avgörande seger, utan britterna lyckades fortsätta med allt sitt pick och pack mot New York, slaget är att se som tämligen oavgjort då amerikanerna vann kontrollen över slagfältet i alla fall.

General George Washington under slaget vid Monmouth under amerikanska frihetskriget.

Under året utspelade sig hårda strider i Georgia med en brittisk fördel som utkomst, men det amerikanska frihetskriget skulle knappast avgöras längs ner i söder, det var bägge sidor medvetna om. Georgia ockuperaders av britterna under 1779 och britter under general Cornwallis landsteg återigen utanför Charleston i början av 1780 för ett förnyat försök att inta South Carolina. Charleston intogs i maj 1780 och omfattande strider med större slag följde. Striderna vid Camden, King’s Mountain och Cowpens och Guilford Courthouse med olika och ibland tveksamma utgångar, ömsom amerikanska som brittiska segrar.

Belägringen av Charleston, South Carolina, under amerikanska frihetskriget.

Belägringen av Charleston, South Carolina, under amerikanska frihetskriget.

Amerikanska Revolutionen: Amerikanska Frihetskriget börjar närma sig sitt slut

I november 1780 bytte kolonisternas Benedict Arnold sida och försökte ta sig till de brittiska linjerna, vilket var en stor skandal med tanke på dennes tidigare engagemang i amerikanska frihetskriget.

I februari 1781 avancerade Cornwallis in i North Carolina, ständigt förföljd av rebellstyrkor under generalmajor Nathaniel Greene. I maj avancerade den brittiske Clinton in i Virginia. Ingen brittisk strategi följdes längre, och de brittiska arméerna handlade mer eller mindre på egen hand, var och en för sig.

Staty föreställande Nathanel Greene placerad på slagfältet vid Guilford Courthouse, Greensboro, North Carolina.

Staty föreställande Nathanel Greene placerad på slagfältet vid Guilford Courthouse, Greensboro, North Carolina. (copyright www.amerikanskainbordeskriget.com)

I juli 1781 befann sig Cornwallis i Yorktown tvingad ut ur North Carolina av amerikanska styrkor under Greene. (Greene hade ersatt Gates i december 1780) Cornwallis började så småningom befästa Yorktown i väntan på att kolonisterna skulle anfalla. Med gemensamma krafter, totalt ca 14 000 soldater, avancerade amerikanska och franska styrkor mot staden för att åstadkomma ett avgörande slag, vilket ledde till att Cornwallis kapitulerade den 19:e oktober 1781. Den amerikanska revolutionen hade överlevt och det amerikanska frihetskriget var nu i praktiken till ända: kolonierna hade vunnit sin frihet. Sett i dåtidens sken såg det hela inte ut att vara över. Brittiska styrkor satt fortfarande i Charleston och New York, men ingen större utveckling av stridigheterna skedde de kommande två åren och britterna drog så småningom tillbaka sina kvarvarande styrkor. När de brittiska garnisonerna i Savannah och Charleston gav sig av i slutet av 1782 började det gå upp för kolonialisterna att kriget sannolikt var över.

Målningen illustrerar belägringen av Yorktown under amerikanska frihetskriget.
Målningen illustrerar belägringen av Yorktown under amerikanska frihetskriget.

Preliminära fredsförhandlingar avslutades i Paris i november 1762, och hela kriget avslutades sedan formellt den 3:e september 1783 då fredsavtal mellan Storbritannien och Frankrike respektive Spanien också skrevs under. I samband med detta fredsavtal erkände och Storbritannien de Förenta Staternas självständighet.

Tryck här för att läsa om Orsakerna till Amerikanska Frihetskriget. Eller tryck här för Amerikanska Inbördeskriget.

Comments are closed.