Länktips för shoppingsugna

Köp ett riktigt glatt och praktiskt paraply som kan pigga upp dig när det är dåligt väder! Mängder av sorter finns hos finaparaplyer.se! Klicka här för att gå till paraplysortimentet!

Riktigt lyxiga och snofsiga paraplyer finner du hos designparaplyer.se! Klicka här: Lyxiga paraplyer!

Striderna 1863

Amerikanska Inbördeskriget: Striderna i väst 1863

Slaget vid Stone River fortsätter

Rosecrans genomförde ytterliggare omgrupperingar I skydd av nattens mörker och besatte några höjder norr om staden. Bragg anföll igen den 2:a januari utan framgång och Rosecrans fick förstärkningar den 3:e. I det läge beslutade sig Bragg för att dra sig tillbaka under den följande natten. Över 13 000 man stupade på nordsidan, medan sydsidans förluster summerades till strax över 10 000.

Sherman retirerar från Vicksburg och McClernan tar befälet

När Sherman retirerade längs Mississippi efter det misslyckade anfallet på Vicksburg mötte han McClernand som varit i Illinois för att dra samman trupper för anfallet mot Vicksburg. McClernand som hade siktet inställt på en politisk bana ville naturligtvis göra sig känd och inordnade Shermans trupper under sig, tack vare att han formellt innehade en högre rang. McClernand genomförde ett lyckat anfall mot Fort Hindman vid Arkansas River den 11:e januari. Grants ilska var stor när han förstod att angreppet mot Vicksburg nu försenats ytterliggare tack vare McClernands egna upptåg och förflyttade sig mot floden för att kunna överta kommandot över hela styrkan. Problemet var att Vicksburg med dess omkringliggande träsk låg i vägen och det tog Grant större delen av vintern att ta sig igenom.

Åter till Vicksburg

Grant hade ännu inte lyckats ta sig runt Vicksburg och planerade att en gång för alla undanröja den konfedererade positionen. Grant skulle rycka fram längs med Mississippis västra sida, gå över floden och anfalla staden söderifrån och österifrån. Kanonbåtar skulle understödja anfallet som skulle gå nedströms innan Grant gick över floden.

Federala sjöstrisstyrkor anländer till Vicksburg

Den 16:e april förflyttade sig sju iron clads och tre transportfartyg mot Vicksburg under skydd av nattens mörker. Trots att de passerade framför Vicksburgs kanoner lyckades de undvika allvarligare incidenter. Ytterliggare fartyg följde efter sex dagar senare och Grant inledde sin marsch söderut. 44 000 soldater under Grants befäl korsade floden den 30:e april 1863. Grant fortsatte mot Raymond via Port Gibson där en konfedererad styrka besegrades. Den 12:e besegrades ännu en sydstatsstyrka, denna gång vid Raymond. Konfederationens general Johnston skyndade sig till området för att samordna alla sydstatsstyrkor i området och stå emot Grant. Grant fortsatte sitt anfall och Jackson intogs den 14:e maj 1863. Grant vann ännu en seger vid Champion Hill, öster om Vicksburg. De konfedererade styrkorna drog sig nu tillbaka till Vicksburg.

Grant anfaller Vicksburg

Grant som ville undvika en långvarig belägring anföll staden två gånger utan att lyckas: den 19:e och 22:a maj. Lösningen blev den belägring han velat undvika. Vad Grant inte visste var att syd planerade att överge staden och rädda de kvarvarande trupperna, circa 30 000 man. Men, då befälhavaren, Pemberton, inte trodde en utbrytning och efterföljande flykt skulle gå att genomföra valde han att stanna kvar i staden och invänta en räddningsaktion från general Johnston. Grant omringade staden och inledde en belägring i syfte att svälta ut staden och sydstatstrupper som försvarade den. Belägringen gav resultat – nordsidan blev starkare genom anländande förstärkningar medans sydsidan försvagades av hunger och sjukdomar. Ingen skymt syntes av general Jackson och hans räddningsaktion – han var vid tiden upptagen i Jackson där han försökte organisera tillräckliga trupper för att undsätta Vicksburg.

Vicksburg kapitulerar

Den 25:e juni anföll Grant igen: en mina sprängdes under konfederationens linje och en stormning inleddes. Även detta anfall misslyckades dock. Pembertons situation blev alltmer desperat och omkring hälften av hans trupper var sjuka eller skadade. Den 3:e juli kontaktade Pemberton därför Grant för att inleda kapitulationsförhandlingar. Grant accepterade slutligen att låta garnisonen lämna staden och Pemberton överlämnade Vicksburg till Grant den 4:e juli med resultatet att nord nu kontrollerade hela Mississippifloden, vilket var ett stort steg för nordsidan – det såg nu ut som att de kunde vinna det amerikanska inbördeskriget.

Strider i Tennessee och Georgia: Slaget vid Chickamauga

Medan belägringen av Vicksburg pågick manövrerade Rosecrans mot generals Bragg armé i Tullahoma, Tennessee. Rosecrans lyckades genom briljanta förflyttningar få Bragg att lämna flera defensiva positioner vilket till slute drev ut honom ur delstaten helt och hållet.  Men, Bragg hade en plan: han inväntade Rosecrans i Georgia, nu förstärkt med Longstreets kår. De federala trupperna under Rosecrans mötte Braggs arme vid Chickamauga i september. Större strider inleddes den 19:e 1863 och pågick hela dagen med anfall och motanfall från bägge sidor. Bragg inledde ett flankeringsförsök den 20:e september men misslyckades med sin plan – istället inledde han ett anfall mot hela den federala linjen. Strax före lunch öppnades en lucka i nords linje och Longstreets kår anföll innan luckan täpptes till med resultatet att den högra delen av Rosecrans linje flydde, inklusive Rosecrans själv. Den kvarvarande styrkan under Thomas kunde svårligen dra sig tillbaka eftersom den var indragen i intensiva strider. Han lyckades bita sig fast vid ett par höjder och kunde sedan dra sig tillbaka i skydd av mörkret. Förlusterna var stora på bägge sidro: över 16000 för nord och över 18000 för syd.

Chattanooga – belägring och slag

Rosecrans retirerade nu hela vägen tillbaka till Chattanooga med Bragg i sina fotspår. Bragg intog höjderna kring staden och inledde i princip en belägring. Men, eftersom striderna vid Vicksburg nu var över kunde Grant komma till undsättning, särskilt sedan han fick kontrollen över samtliga federala trupper i väst den 17:e oktober 1863. Grant började nu arbeta för att bryta belägringen. Efter att ha återupprättat kommunikation- och försörjningslinjer med staden skickade han generalerna Sherman och Hooker österut tillsammans med 40 000 soldater. Situationen var betydligt värre för Bragg, vars soldater minskade i antal eftersom Longstreet avdelats för operationer kring Knoxville.

Grant inleder anfallet mot Chattanooga

Den 24:e november inledde Grant sin plan att driva bort Bragg från staden. Hooker anföll i gryningen och drev undan de fientliga enheterna söder om staden. I andra änden av unionens linje avancerade Sherman mot konfederationens norra ställningar. Dagen efter ville Grant få till stånd en flankering på båda sidor för att sedan föra in nya trupper mot konfederationens mitt. Flankmanövrerna gick i stå men anfallet i mitten gick bättre, trots att det fastnade i den första av tre linjer av skyttegravar i konfederationens mitt. Men, trupperna i centern lyckades till slut slå ut konfederationens mitt och Bragg tvingades retirera tillbaks till Dalton i Georgia för att rädda sina kvarvarande soldater. Bragg löstet från sitt ansvar inom kort och ersattes av general Johnston.

Kartan visar striderna den 24:e-25:e november. (Map by Hal Jespersen, www.posix.com/CW)

Amerikanska Inbördeskriget: Striderna i öst 1863

Slaget vid Chancellorsville

I januari 1863, efterträddes Burnside av general Joseph Hooker som spenderade vintern med att förbereda sig för att avsluta situationen vid Fredericksburg. Hooker färdigställde planer, provianterade och organiserade sin armé för att vara förberedd inför våren. Anfallsplanen innebar att sända kavalleri bakom söderns linjer för att störa ut deras underhållstransporter och sambandslinjer, samtidigt som resten av armén skulle flankera sydstatarna. Enbart en kår skulle stanna kvar vid Fredericksburg för att undvika att hela sydstatsarmén kom på fötter och började röra på sig den också.  

I slutet av april hade Hooker tagit sig över Rappahannock bakom general Lee utan att denne upptäckte manövern. Sydstatarna var väsentligt färre sedan avsevärda styrkor avdelats till positioner beydligt längre söderut. Den första maj inleddes manövern mot Lee och unionstrupper ryckte fram genom ett skogsparti som bar namnet ”Wilderness”. Hooker vågade dock inte riktigt fullfölja utan intog istället försvarspositioner vid Chancellorsville. När sydsidans generaler insåg vad som pågick tvingades de agera omedelbart: anfallet mot Chancellorsville skulle ske den andra maj med general Jackson positionerad runt Hookers högra flank, vilket krävde en snabb marsch. Diskretionen bibehölls och konfederationens trupper anföll den obevakade flanken sent på eftermiddagen och lyckades åsamka stor förvirring hos de federala trupperna. En hel kår retirerade i oordning och linjen var inte längre sammanhållen. Hooker lyckades slå tillbaka flera anfall den följande dagen men började inledde en reträtt över Rappahannock. Striden vid Chancellorsville var en av de större vinsterna för syd, men innebar samtidigt en stor förlust. Den mycket kapable generalen Jackson sårades av eld från egna trupper under natten som följde efter hans flankanfall. ”Stonewall” Jacksons arm amputerades, men han avled ändå den 10:e maj av lunginflammation, det amerikanska inbördeskriget var över för hans del.

Lee invaderar nordstaterna: vägen till Gettysburg – amerikanska inbördeskrigets vändpunkt

Efter segern vid Chancellorsville bestämde sig Lee för att inleda en andra invasion av nord. Det fanns flera anledningar till manövern: trupperna kunde försörjas genom att samla proviant i den lokala miljön i Pennsylvania (vilket minskade trycker på befolkningen i Virginia där hans armé hittills befunnit sig), det skulle minska trycket mot Vicksburg och det skulle skaka om motståndaren så att eventuella planer för sommaren skulle gå i kras: initiativet skulle övergå till Lee. Lee delade upp sin armé i tre kårer under Longstreet, Hill och Ewell och började förflytta sig från sina ställningar vid Fredericksburg den tredje juni 1863.

Strider nära Gettysburg

Den nionde juni inleddes stridigheterna när federalt kavalleri överraskade sydstatskavalleri i Virginia. Striden, som var den största kavalleridrabbningen under amerikanska inbördeskriget, blev oavgjord. Efter denna strid började unionens general Hooker, som nu hade vetskap om Lees rörelser norrut, röra sig för att förhindra att sydstatsarmén trängde närmare huvudstaden. Lee fattade ett beslut som skulle visa sig öderstigert: han beordrade Jeb Stuart att ta sitt kavalleri och rida runt Hookers flank – detta innebar att Lee skulle stå utan kavalleri under de första dagarna av striderna vid Gettysburg. Hooker fortsatte manövrera för att hela tiden hålla sig emellan Lees styrkor och Washington D.C. Lincoln ersatte dock Hooker med Meade den 27:e juni 1863 på grund av diverse meningsskiljaktigheter. Meade började nu mer aktivt förfölja Lee för att få en strid till stånd. Den 29:e juni samlade Lee sina styrkor vid Cashtown sedan han hört att Meade korsat floden Potomac. Påföljande dag sågs federalt kavalleri i staden Gettysburg, sydöst om Lees position. Trots att Lee beordrat sina generaler att undvika ett slag tills samtliga enheter var i position började Hill planera för att inleda stridigheter i Gettysburg den 30:e juni.

Kartan illustrerar striderna 3 juni till 3 juli 1863, inklusive Gettysburg. (Map by Hal Jespersen, www.posix.com/CW)

Slaget vid Gettysburg

General Buford som förde befäl över unionstrupperna i Gettysburg insåg två saker: han hade bara tillräckligt med trupper för att i bästa fall fördröja syd; höjderna söder om staden skulle bli centrala om några större stridigheter skedde i området. Med de slutsatserna grupperade han sig norr om staden för att på så sätt uppehålla konfederationens trupper där och höjderna i söder kunde istället besättas så fort federala förstärkningar anlände. Den första juli avancerade Heth med sin division (tillhörande Hills kår) och stötte på Bufords soldater under morgonen. Buford pressades tillbaka under de följande timmarna, men så anlände infanteri under Reynolds till undsättning och Bufords situation förbättrades. (Reynolds situation förvärrades dock – han träffades av en kula och avled strax efter att han anlänt till staden.) Generalmajor Doubleday tog befälet över Reynolds styrkor och lyckades slå tillbaka Heth och dessutom åsamka honom avsevärda förluster.

Strider inleddes också norr om Gettysburg mellan Ewells kår och unionens generalmajor Howards kår. Howards trupper var utspridda längs en alldeles för lång linje och flankerades och föll samman fort. Unionssoldaterna flydde bakåt mot ”Cemetery Hill”. På grund av detta sammanbrott måste de federala trupperna i Gettysburg skyndsamt dra sig tillbaka. Så, dagen slutade med en federal försvarslinje på Cemetery Hill och Cemetery Ridge – de federala hade höjderna.

Unionenens förstärkningar anländer Gettysburg

Under natten anlände ytterliggare trupper till området – Meade och större delen av hans ”Army of the Potomac”. Meade förstärkte linjerna och placerade ytterliggare enheter söderut ändå till en kulle vid namn Little Round top. Eftersom Lee saknade sitt kavalleri hade han ingen kännedom om Meades förflyttningar och han förberedde nu ett en flankeringsmanöver mot unionens vänstra flank utan att veta att Meade positionerat rejält med trupper i det området. Flankeringsmanövern skulle istället resultera i häftiga strider.

Under slagets andra dag inleder Longstreet den planerade flankeringsmanövern tidigt på morgonen. Befälhavaren för den delen av linjen som Longstreets män rörde sig mot hade förflyttat sina trupper till ännu högre ställningar med sin vänstra flank framför Little Round Top vid en plats som kallades Devils Den. Longstreets omfattande anfall gjorde att Meade tvingades skicka en mängd större enheter till den södra delen av linjen för att kunna hålla emot. Striderna stabiliserade sig kring Cemetery Ridge men unionen lyckades försvara och behålla sina ställningar på Little Rount Top. Strider fortsatte under kvällen kring flera kullar: Cemetery Hill och Culps Hill.

Gettyburg, den tredje och sista dagen

Lee bestämde sig för att fortsätta enligt liknande stil under den tredje dagen eftersom en seger hade hägrat och nästan infunnit sig under den andra dagen. Longstreet skulle alltså fortsätta anfalla i söder och Ewell skulle ge sig på den federala högra flanken. Planen gick om intet när unionen anföll vid Culps Hill i gryingen. Lee övergav planen och bestämde sig för att koncentrera sina anfall mot mitten av den federala linjen – ett misstag skulle det visa sig. Longstreet skulle genomföra anfallet och fick en blandning av trupper från sin och Hills kårer till sitt förfogande.

Efter lunchtid, vid 13.00, började sydstatsartilleriet hamra de federala positionerna vid Cemetery Ridge. Unionen besvarade senare elden med sitt artilleri. Kannonaden var enorm men verkningslös – de federala ställningarna var i pricnip intakta. Vid tretiden på eftermiddagen inledde en mycket tvivlande Longstreet framryckningen. Över 12 000 soldater ryckte fram på öppen mark, mer än en kilometer av marsch utan skydd, fram mot Cemetery Ridge. Sydstatarna besköts med artilleri under marschen och när de kom inom skotthåll även av infanteri. Longstreets trupper hade inte en chans: anfallet slogs tillbaka med mer än 50 % förluster. En mindre framgång uppnåddes, men federala reserver strömmade till och återställde linjen. Anfallet har gått till historien som ”Pickett´s charge” – Picketts anfall, då generalmajor George Pickett var den som förde befälet över anfallsvågen, underställd Longstreet.

General Lee retirerar från Gettysburg

Efter att anfallet slagits tillbaka placerade Lee sina trupper i en defensiv linje och inväntade ett motanfall som aldrig kom. Så småningom, den femte juli, retirerade Lee mot Virginia. Meade följde efter alldeles för långsamt och Lee lyckades ta sig över Potomacfloden in i Virginia. Gettysburg var den sista offensiva operationen som Lee förmådde genomföra, och det amerikanska inbördeskriget svängde över till nords fördel efter striden. Gettysburg har gått till historien som det blodigaste slaget under det amerikanska inbördeskriget och dessutom överhuvudtaget i nordamerikansk historia med 23055 förluster på nordsidan och 23231 på sydsidan, siffrorna inkluderar döda, sårade och försvunna soldater.

Det amerikanska inbördeskriget kom att fortsätta ytterliggare nästan två år. Se fortsättningen under länken Striderna 1864.

Comments are closed.