Länktips för shoppingsugna

Köp ett riktigt glatt och praktiskt paraply som kan pigga upp dig när det är dåligt väder! Mängder av sorter finns hos finaparaplyer.se! Klicka här för att gå till paraplysortimentet!

Riktigt lyxiga och snofsiga paraplyer finner du hos designparaplyer.se! Klicka här: Lyxiga paraplyer!

Amerikanska Revolutionen – Fakta

Amerikanska Revolutionen – här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera»

De sista fyra decennierna på sjuttonhundratalet innebar en omfattande vändpunkt för västvärlden. Innan 1760 hade monarki och aristokrati accepterats som normen, oftast med arvsrätt och gudslika rättigheter för monarkerna. Efter 1800 var kraven stora på konstitution och medborgares rättigheter som idag är tagna för givna i större delen av västvärlden.

Denna tid av revolution var resultatet av en lång resa och många liberala trender, såsom utvecklingen av kapitalism, ökande folkmängder, en större medelklass, upplysningen med mera. Dessa stora samhällsförändringar hade redan kommit långt när förhållandet mellan Storbritannien och dess amerikanska kolonier började krackelera för att så småningom leda till amerikanska revolutionen. Tidsandan och problemen med den brittiska regeringen skapade förutsättningar för en frigörelse, en revolution, som sällan skådats innan eller efter. Resultatet skulle komma att bli den amerikanska revolutionen och det amerikanska frihetskriget.

Den amerikanska revolutionen (1775-1783) är också känd under namnet amerikanska frihetskriget. Amerikanska revolutionen orsakades genom växande spänningar mellan människorna som levde i Storbritanniens 13 nordamerikanska kolonier och dess regering, som i princip utgjorde en förlängning av den brittiska kronan. Skärmytslingar mellan brittiska soldater och koloniala milismän i Lexington och Concord i april 1775 var startskottet för den väpnade konflikten som förde den amerikanska revolutionen till ett krigstillstånd, och följande sommar var rebellerna inbegripna i ett fullskaligt krig för att uppnå självständighet från Storbrittannien. Frankrike gick så småningom med i kriget på de amerikanska kolonisternas sida 1778, vilket förvandlade det som i huvudsak varit ett inbördeskrig till en internationell konflikt. Efter att det franska biståndet hjälpt den kontinentala armén att framtvinga en brittisk kapitulation vid Yorktown, Virginia, i 1779, hade amerikanerna i princip vunnit sin självständighet och den amerikanska revolutionen var i princip över med seger för kolonisterna. Däremot pågick strider i flera år och fred slöts inte förrän 1783, då det amerikanska frihetskriget till slut upphörde.

Motsättningarna eskalerar för att leda till den Amerikanska Revolutionen

Mer än ett decennium innan utbrottet av den amerikanska revolutionen år 1775, hade spänningar ökat mellan nybyggare och de brittiska myndigheterna. Försök från den brittiska regeringen att höja sina intäkter genom att beskatta kolonierna (särskilt Stamp Act från 1765, de så kallade Townshend Tariffs från 1767 och Tea Act från 1773) möttes av omfattande protester bland kolonisterna. Kolonisterna var dessutom upprörda över att de saknade egen representation i parlamentet och uttryckte krav på samma rättigheter som övriga brittiska undersåtar hade. Det koloniala motståndet ledde slutligen till våld år 1770, då brittiska soldater öppnade eld mot en mobb av kolonister varvid fem män dödades. Incidenten kom att kallas ”the Boston Massacre”, vilket betyder massakern i Boston. I december 1773, klädde en grupp stadsbor i Boston ut sig till indianer och smög sig ombord på ett brittiskt skepp. Väl ombord kastade de 342 kistor te överbord. Detta ledde till att ett mycket uppretat parlament stiftade lagar för att återinrätta den brittiska auktoriteten och kontrollen i kolonin Massachusetts, där Boston ligger. De nya lagarna kom att kallas ”the Intolerable Acts”, ungefär ”de oacceptabla lagarna” eller ”Coercive Acts”, vilket betyder ungefär ”tvångslagarna”. Samtliga dessa incidenter och nya lagar förde de amerikanska kolonisterna närmare och närmare en revolution.

Så startade den Amerikanska Revolutionen

Som svar på de nya lagarna träffades en grupp delegater från kolonierna i Philadelphia under september månad år 1774 för att uttrycka sin irritation mot det brittiska styret – detta kom att bli den första kontinentala kongressen. Mötet gick inte så långt som till att kräva självständighet, men det kritiserade beskattningen med stort allvar. Dessutom klagade delegaterna på närvaron av den brittiska försvarsmakten, som enligt dem fanns på plats utan att det fanns stöd för det bland kolonisterna. Kongressen utfärdade en deklaration, eller kanske en proklamation, över varje medborgares rättigheter, inklusive rätten till egendom, liv, rättvisa rättegångar och frihet rent generellt. Dessutom bestämde man att sammanträda på nytt i maj 1775 och då överväga framtida handlingar gentemot den brittiska kronan. Planerna ändrades dock då våld redan kom att utbryta före nästa möte ty den 19:e april utbröt eldstrider mellan Massachusetts milis och brittiska styrkor i Lexington och Concord vilket utgjorde starten för den amerikanska revolutionen och det amerikanska frihetskriget.

För att läsa mer om amerikanska revolutionen och frihetskriget, använd länkarna nedan eller navigera i menyn.

Comments are closed.