Länktips för shoppingsugna

Köp ett riktigt glatt och praktiskt paraply som kan pigga upp dig när det är dåligt väder! Mängder av sorter finns hos finaparaplyer.se! Klicka här för att gå till paraplysortimentet!

Riktigt lyxiga och snofsiga paraplyer finner du hos designparaplyer.se! Klicka här: Lyxiga paraplyer!

Amerikanska Revolutionen – Orsaker

Amerikanska Revolutionen – här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera»

Vad skapade då grogrunden för den amerikanska revolutionen? Brittiska kolonier världen över led av irritation och oordning bland undersåtarna, men långt ifrån alla kolonier tog uppror till revolution. Varför gjorde just de amerikanska kolonierna det?

Ett antal grundfaktorer som bidrog till dem amerikanska revolutionen kan konstateras.

Geografi

Avståndet till det brittiska imperiets högsäte, Storbritannien, bidrog till att skapa en allmän känsla av självständighet. Så var dock fallet med många av de brittiska besittningarna, så så långt var inget unikt med de amerikanska kolonierna. En stor skillnad var dock att många av kolonisterna själva lämnat europa av olika anledningar. De hade flytt från europa, i många fall lämnat förtryck och religionsförföljelser bakom sig, flytt för att skapa något nytt. Många av invånarna hade således modet att lämna sin hemtrakt och eventuella relationer och ägodelar bakom sig och bryta helt ny mark. Så var inte fallet med många av de andra besittningarna som i hög grad befolkades av infödda som styrdes av en brittisk klass. Kolonisterna i amerika hade således redan fastställda mål om frihet och självständighet redan när de anlände till sitt nya land.

Lagstiftning

Då kolonierna hade tillåtelse att utfärda sin egen lagstiftning fanns redan ett visst måt av självständighet och det brittiska styret var inte lika nödvändigt från befolkningens perspektiv som det kunde te sig i många andra kolonier. Den koloniala institution som hade rätt att stifta lagar hade också rätt att samla in skatter och mönstra trupper, så de amerikanska kolonierna skötte sig själv i väldigt hög grad. När britterna väl ville blanda sig i i högre grad, så väcktes större missnöje än det kanske gjort om inte denna höga grad av självstyre redan varit etablerad. Dessutom hade en framtida ledarkast skapats under åren då det begränsade självstyret pågick. Ledare som hade kunskapen och auktoriteten att göra motstånd mot britterna med stöd av den amerikanska befolkningen både före och under den amerikanska revolutionen.

 

Upplysningen

De framtida ledarna i den amerikanska revolutionen hade tillgång till stimulerande litteratur om mer liberala idéer, såsom verk av Rosseau och Hobbes. Idéerna om en uppdelning av maktstrukturen kontra den gudomliga makt som monarkerna traditionellt hade sprang ur denna litteratur.

Ökat skattetryck

Storbritannien var skuldsatt efter det om än framgångsrika, men väldigt kostsamma koloniala kriget mot Frankrike 1754-1763, vilket dessutom gjort kolonierna mindre i behov av beskydd då hotet från Frankrike effektivt undanröjts. 1764 ökades skattetrycket och den amerikanska valutan fick inte längre utges. Under åren som följde tillkom diverse skatter och ökade irritationen ytterliggare.

Detta var den grogrund som redan fanns innan incidenter som Boston Tea Party, massakern i Boston etc. inträffade. Grogrunden som hjälpte till att åstadkomma den amerikanska revolutionen.

 Tryck här för att läsa vidare om Kolonierna före Amerikanska Revolutionen.

Comments are closed.